top of page

Lundhagem Arkitekter AS, SLA og LEVA 

«La barrierer bli til vev». Fysiske barrierer i form av den 250m lange bygningsstrukturen brytes opp slik at koblinger og sikt etableres, og det grønne trekkes inn mellom bebyggelsen. Prosjektet har mange kvaliteter som boligområde, med gode rom mellom bebyggelsen, og et tiltalende uttrykk med fin bruk av tegl. Prosjektet berømmes for et bevisst forhold til adkomstgata, og ambisjonene om at denne skal bidra med mer enn nød- og nyttetransport. Prosjektet viser god forståelse for aktuelle tema innen bærekraft. 

bottom of page