top of page

A-lab AS og JSTA

Konkurranseforslaget viser en friere tolkning av dagens bebyggelse, både i overordnet struktur og i arkitektonisk uttrykk. Bebyggelsen rundt det gjenskapte gårdsrommet har mange kvaliteter. Det etableres et nytt plassrom fra Ladehammerveien. Aktuelle tema innen bærekraft omtales på et mer generelt nivå. 

bottom of page