top of page

Vinner av konkurransen

PKA arkitekter, Brendeland & Kristoffersen, Erik Langdalen Arkitektkontor, Bjørbekk & Lindheim og Degree of Freedom

Prosjektet besvarte oppgaven på beste måte i forhold til konkurranseprogrammet, og er et godt utgangspunkt for dialogen om den videre prosjektutviklingen. Konseptet er robust, og viderefører og videreutvikler dagens struktur og arkitektur. Bebyggelsen framstår som relativt uendret i volum og uttrykk, og «minnebildet» av dagens bebyggelse som landemerke er beholdt og forsterket. Forutsetningene ligger godt til rette for en vellykket transformasjon fra skoleområde til boligområde til glede, ikke bare for de fremtidige beboerne, men også for byens befolkning for øvrig. Prosjektet viser generelt gode boligkvaliteter der eiendommens unike situasjon for sol og utsikt er ivaretatt for de fleste boligene. Vinnerteamet viser høye og tydelige miljøambisjoner, og viser et bevisst forhold til økonomisk besparelse med tanke på klimakvoter som vil bli pålagt byggebransjen i fremtiden. Prosjektet er overbevisende og klart beste besvarelse i forhold til miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. 

Konkurranseforslaget hadde også utfordringer som ikke var løst, og den første bearbeidingen har allerede funnet sted. Vi er nå klare til å begynne dialogen om videre utvikling av prosjektet. 

bottom of page