top of page

Skibnes arkitekter AS og Henning Larsen AS

Prosjektet forholder seg noe fritt til strukturen i dagens bebyggelse. Det dannes fine rom mellom boligbyggene. De romslige bruddene i bebyggelsen ivaretar utsikten mot fjorden, og det gir mulighet for grønnstrukturen å trekke inn mellom bebyggelsen. Perspektivet fra Gårdsrommet viser telgbebyggelse med en fin karakter. Prosjektet viser høye og tydelige miljøambisjoner, og definerer konkrete mål. 

bottom of page