top of page
PKA fugleperspektiv.jpg

NYE
LADEHAMMEREN

Nå skal Trondheims flotteste eiendom utvikles

22 dekar eiendomsutvikling

Den unike eiendommen, med en tomt på over 22 daa, skal utvikles og fylles med ny bruk. Målet er å skape et attraktivt og levende sted, og åpne eiendommen for allmenheten med utadrettet virksomhet, aktiviteter og boliger. Les mer om utviklingen her.

Gjennom en arkitektkonkurranse  gjennomført i fjor vår har vi fått belyst mulighetene og de beste ideene til hvordan eiendommen kan utvikles.

oversiktsbilde-ladehammeren.jpg
PKA fra gata kveld.jpg

Praktisk plassert paradis på Ladehammeren

Eiendommen ligger sentralt i Trondheim, på et platå på Ladehammeren. Det er Trondheims flotteste beliggenhet, vestvendt med utsikt over fjorden og mot Midtbyen, fantastiske solforhold og nært, men likevel litt adskilt fra transformasjonsområdet på Nyhavna.

bottom of page